Sürdürülebilir ekonomi, tasarruf tedbirleriyle birlikte eş zamanlı olarak, yenilikçi ve çevreye duyarlı teknolojilerle desteklendikçe gelişip ilerleyebilmektedir.

Uluslararası direktif, yasalar, yönetmelik ve teknik çalışmalar neticesinde, 21 Ekim 2009 Avrupa Birliği’nin 94/63/EC (Uçucu Organik Bileşiklerin Kontrolü) ve 2009/126/EC (Akaryakıt İstasyonlarında Buhar Geri Kazanımı) sayılı direktifleri ve 5 Aralık 2018’de yürürlüğe giren Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmelikleri yayınlanmıştır.

Yayınlanan yönetmelik “Benzin ve naftanın depolanması, dolumu, bir terminalden diğerine veya bir terminalden akaryakıt istasyonuna nakliyesi ile akaryakıt istasyonlarında motorlu taşıtlara yakıt doldurulması sırasında kullanılan işlem, tesis ve tankerlerden salınan uçucu organik bileşikleri azaltmak sureti ile hava kirliliği ile mücadele konusunda aşama ve çalışmaları” kapsamaktadır. Bu kapsam ve yönetmelik takvimi dahilinde, 5 Aralık 2020’den sonra yeni kurulacak veya mevcut istasyonların alt yapılarında yeni düzenlemeler gerekmektedir.

Buhar Geri Dönüşüm Sistemi, benzin dolumu sırasında ortaya çıkan ve çevreye zarar veren organik bileşikleri (benzin buharı) azaltmak amacıyla geliştirilmiştir.

Sistemin akaryakıt istasyonlarındaki FAZ 1 kademesi tanka dolum yapılırken nefesliklerden çıkan buharın atmosfere salınımı engellemek ve tankere dönüşümü için kurulan sistemdir.

FAZ 1 kapsamında, dolum operasyonlarında tanktaki buharı tankere aktarımı için alttaki resimlerde görülen buhar geri dönüş özel hortumlarının kullanımı gerekmektedir. Burada dolum talimatlarının da revize edilmesi FAZ 1 ile ilgili talimatlar eklenmelidir. FAZ 1 kurulan istasyonlarda benzin nefesliklerinde buhar salınımı engellemek için 35 mbar basınçta açılan PV valfler kullanılmakta. Bu sebepten buhar geri dönüşüm hortumları dolum operasyonlarının rahat yapılabilmesi için kullanılmalıdır.

FAZ 2 kademesi ise araçlara yapılan dolum sırasındaki benzin buharının akaryakıt tanklarına geri döndürülmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda alt resimde uygulama görülmektedir. Buhar hattının doğru eğimle çekilmesi ve sistemin verimli çalışması buharın tanka iletilmesi açısından önemlidir.

Akaryakıt sisteminde olduğu gibi pompa altı buhar hattında da herhangi bir kaza anında buharın serbest kalmaması için shut-off valf kullanılması gerekmekte.

Yürürlükte olan direktif ve yönetmelik kapsamında otoyol ve merkezi birçok istasyonda “FAZ 1 ve FAZ 2” Buhar Geri Dönüşüm Sistemleri uygulamaları yapılmaktadır ve 2021 yılı başından itibaren Buhar Geri Dönüşüm altyapı kurulumu yaptığımız istasyon sayısı 60’a ulaşmıştır.

FAZ 2 sistemi, akaryakıt altyapı ve pompaların kurulumu ve EN16321 standardına uygun monitörleme sistemiyle birlikte devreye alınan istasyonlarda kurulum yapılmaktadır.

FAZ 2 kurulan istasyonlarda monitörleme sistemi kurulumu yapılmışsa her benzin satışında dolum yapılan miktar ile araç deposundan çekilen buhar miktarı ölçülerek karşılaştırılmakta ve %85 – %115 verim kontrol edilmektedir. Monitörleme sisteminin verileri Gilbarco Veeder-Root TLS-450 Plus otomasyon konsolu vasıtasıyla uzaktan izlenebilmekte ve ilgili ana dağıtım firmasına raporlanmaktadır. Bu kapsamda kurulum yaptığımız 40 istasyon ve 150 dispenser bulunmaktadır.

5 Aralık 2018’de yürürlüğe giren Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının yönetmeliği kapsamında yukarıda oluşturduğumuz tabloda hangi istasyonlarda ve ne zaman kurulumların yapılması gerektiğini gösteren takvim mevcuttur. Takvim yaklaştıkça ekip ve ekipman sıkıntısı çekilmemesi adına tüm sektör bileşenlerinin tekrar bilgilendirilmesi açısından önemli olarak görüyoruz.